انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مهشید نونهالی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
مهشید
نام خانوادگی: 
نونهالی
رشته تحصیلی: 
زبان و ادبیات فرانسه
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۴۵۰