انجمن صنفی مترجمان استان تهران

حسین پاینده

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
حسین
نام خانوادگی: 
پاینده
رشته تحصیلی: 
نظری و نقد ادبی
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا
کد مترجمی: 
۱۴۵۷