انجمن صنفی مترجمان استان تهران

آروشا زاده امیدی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
آروشا
نام خانوادگی: 
زاده امیدی
رشته تحصیلی: 
مطالعات ترجمه
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۴۷۵