انجمن صنفی مترجمان استان تهران

کوروش صفوی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
کوروش
نام خانوادگی: 
صفوی
رشته تحصیلی: 
زبان شناسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا
کد مترجمی: 
۱۴۷۹