انجمن صنفی مترجمان استان تهران

محمدرضا دهشیری

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
محمدرضا
نام خانوادگی: 
دهشیری
رشته تحصیلی: 
دکترای علوم سیاسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا
کد مترجمی: 
۱۵۰۵