انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مریم صاحب اختیاری

مشخصات

نام: 
مریم
نام خانوادگی: 
صاحب اختیاری
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۵۲۴