انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نسترن بالونژادنوری

مشخصات

نام: 
نسترن
نام خانوادگی: 
بالونژادنوری
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۵۶۱