انجمن صنفی مترجمان استان تهران

بهجت- behjat عباسي مقدم - abbasi moghadam

مشخصات

نام: 
بهجت- behjat
نام خانوادگی: 
عباسي مقدم - abbasi moghadam
رشته تحصیلی: 
مطالعات ترجمه
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۵۶۴