انجمن صنفی مترجمان استان تهران

محمدعلی امینی تهرانی

مشخصات

نام: 
محمدعلی
نام خانوادگی: 
امینی تهرانی
رشته تحصیلی: 
روانشناسی بالینی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۵۶۵