انجمن صنفی مترجمان استان تهران

گیتا سلیمانی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
گیتا
نام خانوادگی: 
سلیمانی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۵۸۹