انجمن صنفی مترجمان استان تهران

الهام جوانشیر آزاد

مشخصات

نام: 
الهام
نام خانوادگی: 
جوانشیر آزاد
رشته تحصیلی: 
برق
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۵۹۴