انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اباذر عباسی بابیانی

مشخصات

نام: 
اباذر
نام خانوادگی: 
عباسی بابیانی
رشته تحصیلی: 
زبانشناسی همگانی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۶۰۴