انجمن صنفی مترجمان استان تهران

عليرضا خان‌جان

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
عليرضا
نام خانوادگی: 
خان‌جان
رشته تحصیلی: 
زبان شناسي
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا
کد مترجمی: 
۱۶۲۲