انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فرانک نیکوفرصت

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
فرانک
نام خانوادگی: 
نیکوفرصت
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۶۲۴