انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ابراهیم فتوت

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
ابراهیم
نام خانوادگی: 
فتوت
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۶۳۲