انجمن صنفی مترجمان استان تهران

الناز طالبیان

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
الناز
نام خانوادگی: 
طالبیان
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۶۸۵