انجمن صنفی مترجمان استان تهران

الهه شمس نژاد

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
الهه
نام خانوادگی: 
شمس نژاد
رشته تحصیلی: 
ادبیات زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۷۰۴