انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نسترن حبیبیان

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
نسترن
نام خانوادگی: 
حبیبیان
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۷۱۷