انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سید حسین ساعتی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
سید حسین
نام خانوادگی: 
ساعتی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان فرانسه
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۷۶۲