انجمن صنفی مترجمان استان تهران

حسین برزگر جهانی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
حسین
نام خانوادگی: 
برزگر جهانی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۷۶۵