انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مهتاب زارع زاده

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
مهتاب
نام خانوادگی: 
زارع زاده
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۷۹۸