انجمن صنفی مترجمان استان تهران

الهامه بهنود

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
الهامه
نام خانوادگی: 
بهنود
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۰۴