انجمن صنفی مترجمان استان تهران

عاطفه قرباني

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
عاطفه
نام خانوادگی: 
قرباني
رشته تحصیلی: 
مترجمي زبان انگليسي
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۰۹