انجمن صنفی مترجمان استان تهران

علی مهدوی ازبرمی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
علی
نام خانوادگی: 
مهدوی ازبرمی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۱۶