انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فرشید مسگریان حقیقی

مشخصات

نام: 
فرشید
نام خانوادگی: 
مسگریان حقیقی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۱۷