انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فرشته عبدلی

مشخصات

نام: 
فرشته
نام خانوادگی: 
عبدلی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۲۱