انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مریم صبوری

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
مریم
نام خانوادگی: 
صبوری
رشته تحصیلی: 
انسانی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق دیپلم
کد مترجمی: 
۱۸۲۷