انجمن صنفی مترجمان استان تهران

امیرحسین خوش بخش فومنی

مشخصات

نام: 
امیرحسین
نام خانوادگی: 
خوش بخش فومنی
رشته تحصیلی: 
مطالعات ترجمه
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۳۵