انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ثمین شمس خرمی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
ثمین
نام خانوادگی: 
شمس خرمی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۳۶