انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نیما مانی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
نیما
نام خانوادگی: 
مانی
رشته تحصیلی: 
ادبیات انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
دیپلم
کد مترجمی: 
۱۸۴۲