انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ساناز فلاح فرد

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
ساناز
نام خانوادگی: 
فلاح فرد
رشته تحصیلی: 
زبان فرانسه
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۴۸