انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ندا بشیری خوزستانی

مشخصات

ندا بشیری
نام: 
ندا
نام خانوادگی: 
بشیری خوزستانی
رشته تحصیلی: 
زبان و ادبیات انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۴۹