انجمن صنفی مترجمان استان تهران

زینب السادات هاشمیان

مشخصات

نام: 
زینب السادات
نام خانوادگی: 
هاشمیان
رشته تحصیلی: 
زبان و ادبیات اسپانیایی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۵۱