انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ريحانه عسگري

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
ريحانه
نام خانوادگی: 
عسگري
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۵۴