انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سیدعلیرضا پارساییان

مشخصات

نام: 
سیدعلیرضا
نام خانوادگی: 
پارساییان
رشته تحصیلی: 
ادبیات فارسی-ایرانشناسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۷۲