انجمن صنفی مترجمان استان تهران

جواد کریمی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
جواد
نام خانوادگی: 
کریمی
رشته تحصیلی: 
اصطلاح شناسی و واژه گزینی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۰۳