انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مریم رسولی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
مریم
نام خانوادگی: 
رسولی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۰۵