انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سمیرا ونکی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
سمیرا
نام خانوادگی: 
ونکی
رشته تحصیلی: 
مترجمی انگلیسی- زبانشناسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۰۹