انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مهرنوش عدالت

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
مهرنوش
نام خانوادگی: 
عدالت
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۲۱