انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فرزانه رنجبر

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
فرزانه
نام خانوادگی: 
رنجبر
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان روسی- زبانشناسی : زبان های شرقی، ترجمه و تدریس زبان و ادبیات قارسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۲۴