انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فرزانه رنجبر

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
فرزانه
نام خانوادگی: 
رنجبر
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان روسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۲۴