انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ژانین بنیامین فقی بیگلو

مشخصات

نام: 
ژانین
نام خانوادگی: 
بنیامین فقی بیگلو
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۳۰