انجمن صنفی مترجمان استان تهران

چکامه چاوشی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
چکامه
نام خانوادگی: 
چاوشی
رشته تحصیلی: 
اتاق عمل
آخرین مدرک تحصیلی: 
دیپلم
کد مترجمی: 
۱۹۳۸