انجمن صنفی مترجمان استان تهران

زیبا خانی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
زیبا
نام خانوادگی: 
خانی
جنسیت: 
زن
رشته تحصیلی: 
زبان و ادبیات انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
مسلط به زبان‌های: 
انگلیسی
علاقه‌مند به همکاری در حوزه‌های: 
آموزش
کد مترجمی: 
۱۹۴۲