انجمن صنفی مترجمان استان تهران

محبوبه اميدبيگي

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
محبوبه
نام خانوادگی: 
اميدبيگي
رشته تحصیلی: 
آموزش زبان انگليسي
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۵۵