انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نرگس قاسمی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
نرگس
نام خانوادگی: 
قاسمی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۶۰