انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مریم فتحی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
مریم
نام خانوادگی: 
فتحی
رشته تحصیلی: 
زبان و ادبیات انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۶۳