انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سید حسین شایگان

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
سید حسین
نام خانوادگی: 
شایگان
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۶۸