انجمن صنفی مترجمان استان تهران

محبوبه شهرک ندیمی

مشخصات

نام: 
محبوبه
نام خانوادگی: 
شهرک ندیمی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۸۹