انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فوزیه دشتی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
فوزیه
نام خانوادگی: 
دشتی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۹۰