انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مریم گلپایگانی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
مریم
نام خانوادگی: 
گلپایگانی
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق الکترونیک
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۹۷